1️⃣ Delta i träning endast om du är frisk och symptomfri

2️⃣ Tvätta händerna innan du far iväg på träning

3️⃣Byt om hemma eftersom alla omklädningsrum är låsta på sportplan. (Gå också på toaletten före du far hemifrån).

4️⃣Handsprit finns tillgängligt under hela träningen och då vi rör i samma redskap spritar vi händerna efteråt. Gruppen spritar händerna också då träningen börjar och slutar.

5️⃣ För allas säkerhet delas ansvaret. Alla tar eget ansvar över sin egen och andras säkerhet.